Tập đoàn Neva Group

Tuyển dụng


* Top đơn vị đáng để làm việc nhất tại việt nam

Thời hạn nộp hồ sơ chỉ còn :

Cơ hội thăng tiến

 • Chăm sóc khách hàng qua các kênh: facebook, livechat, zalo…
 • Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Không
 • Thời gian làm việc: Có thể làm việc theo ca
 • Chăm sóc khách hàng và bán hàng qua các kênh : Call, facebook, livechat, zalo…
 • Khai thác & tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng
 • Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng
 • Có kinh nghiệm là lợi thế
 • Thời gian làm việc: Có thể làm việc theo ca.
 • Lập kế hoạch quản lý và triển khai hoạt động của nhóm.
 • Giám sát lưu lượng, tương tác hàng ngày để đảm bảo điều động nhân sự kịp thời.
 • Phân tích tình hình hoạt động , và đưa ra phương án cải thiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Hướng dẫn, đào tạo bỗi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.
 • Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của nhóm tới cấp quản lý cao hơn.
 • Tham vấn cho giám đốc khối DVKH xây dựng kế hoạch hoạt động của thương hiệu phụ trách.
 • Lập kế hoạch quản lý và triển khai hoạt động của thương hiệu.
 • Kiểm tra giám sát mọi hoạt động cũng như các kế hoạch, mục tiêu theo yêu cầu của giám đốc khối.
 • Điều phối , phân bổ nhân viên tổ chức công việc hiệu quả đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra.
 • Phát hiện các rủi ro hoặc các vấn đề có ảnh hưởng đến khách hàng, từ đó có hành động khắc phục điều chỉnh kịp thời.
 • Đào tạo và phát triển kỹ năng cho cấp trưởng nhóm và nhân viên, theo mục tiêu và định hướng công việc.

Giá trị thương hiệu neva Group

LĨNH VỰC: Thẩm mỹ, Nha khoa, Thời trang, Mỹ phầm

Neva Group luôn coi con người là yếu tố cốt lõi và tài sản quý giá. Với Slogan của Tập Đoàn là “Nâng Tầm Giá Trị Sống” không chỉ hướng đến khách hàng của mình, Tập Đoàn luôn mong muốn xây dựng đội ngũ nhân sự của mình có cuộc sống đây đủ trọn vẹn cả vật chất và tinh thần .

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Kỹ luật - Đơn giản - Quyết liệt

Kỷ Luật - Đơn Giản - Quyết Liệt - Trung Thực​ - Cam Kết - Tốc Độ - Sáng Tạo - Học Hỏi là những giá trị cốt lõi mà Neva Group đang hướng đến để xây dựng một tập đoàn vững mạnh nhất.

SỨ MỆNH: Nâng tầm giá trị sống

Sứ mệnh của Tập Đoàn Neva là nâng tầm giá trị sống, giúp người phụ nữ kết nối với thế giới rộng lớn để thành công và hạnh phúc hơn.